Rejestry, ewidencje i archiwa

Spis ewidencji:

 • Księgi inwentarzowe
 • Księga arkuszy ocen
 • Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Księga zastępstw
 • Druków ścisłego zarachowania
 • Czasu pracy
 • Pracowników i ich akt osobowych
 • Wydawanych kart rowerowych
 • Wydawanych legitymacji szkolnych
 • Wydawanie legitymacji nauczycielskich

Spis rejestrów:

 • Zarządzeń Dyrektora
 • Korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Zwolnień lekarskich
 • Wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • Wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Wypadków uczniów
 • Wypadków pracowników
 • Wydawanych świadectw ukończenia szkoły

Archiwa:

 • Arkusze ocen
 • Teczki osobowe pracowników
 • Dzienniki szkolne
 • Rozliczenia zaliczek budżetowych
 • Dokumentacja Komitetu Rodzicielskiego
 • Księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Szymańska (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Bożena Patora (5 maja 2004, 11:24:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5691