majątek szkoły

  Szkoła dysponuje: 
- budynkiem o powierzchni 650 m2
- działką o powierzchni 7.310 m2 

  Posiada:
- 5 sal lekcyjnych
- zastępczą salę gimnastyczną
- pracownię komputerową
- bibliotekę

Placówka jest wyposażona w sprzęt audiowizualny (między innymi: 3 komplety telewizor + magnetowid) sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofony, sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, skaner, kserokopiarkę, pomoce dydaktyczne i naukowe i metodyczne niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych, sprzęt sportowy a także telefon, fax. 

Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Szymańska (5 maja 2004)
Opublikował: Bożena Patora (5 maja 2004, 13:06:56)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (27 maja 2019, 10:55:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6449