kompetencje

kompetencje

Rada Rodziców

  Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 29 w Płocku w § 3 ust. 6. Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców.   REGULAMIN RADY RODZICÓW § 1 Współpraca z [...]

Rada Pedagogiczna

      Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Statucie  Przedszkola Nr 29 w Płocku  w §3 ust. 5. Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.   REGULAMIN RADY [...]

Dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 29 w § 3 ust. 2, 3, 4. [...]

metryczka