sposób załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów od 8.00 do 15.00.

Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, które wprowadza szczegółowe kryteria oraz regulamin rekrutacji dla placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na dany rok szkolny.W celu usprawnienia rekrutacji na każdym etapie tego procesu zostaje uruchomiony ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU.

Odpłatność za przedszkole uiszcza się w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca dokonując przelewu na wskazane konta - odrębnie za żywienie i pobyt.

metryczka


Wytworzył: Śliwowska Danuta (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Zdzisława Żuk (17 marca 2004, 12:11:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Żuk (10 maja 2013, 14:42:24)
Zmieniono: Zmiana zasad rekrutacji i terminu odpłatności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6320