Rejestry, ewidencja i archiwa

  Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:  
 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
 • Rejestr pracowniczych Książeczek Zdrowia
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr Umowy-Zlecenia
 • Rejestr Korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr Książek Inwentarzowych- środków trwałych
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja wyposażenia pracowników
 • Ewidencja Ksiąg Rachunkowych
 • Ewidencja-budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP  

metryczka


Wytworzył: Śliwowska Danuta (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Zdzisława Żuk (17 marca 2004, 12:23:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Żuk (10 maja 2013, 14:52:21)
Zmieniono: Zmiana nazwy wydziału

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6609