sposób załatwiania spraw

 

Dyrektor przyjmuje interesantów od 8.00 do 15.00.
Zasady i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
Zasady rekrutacji zawarte są w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku w paragrafie 15 oraz w Zarządzeniu Nr 4250/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie uzgodnienia z dyrektorami przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock kryteriów rekrutacji, liczby punktów za kryteria, terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie Nr 4250/2014


 

metryczka


Wytworzył: Kocięda Beata (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Beata Kocięda (11 marca 2004, 20:32:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Bor (18 marca 2014, 09:05:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7322