Majątek

Przedszkole dysponuje:  

  · Wolnostojącym budynkiem o powierzchni zabudowy -- 1010 m²
    usytuowanym na działce nr 587/3 o pow.-- 0,6338 ha wyposażonej w
    sprzęt terenowy do zabaw dla dzieci. 
 
Posiada: 
  
  · 5 sal zajęć dla dzieci
  · wyposażenie w: zabawki, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć, książki
    i czasopisma dla dzieci, pomoce metodyczne, czasopisma dla nauczycieli
    i przepisy prawa oświatowego.
  · 2 komputery, telefony, fax, sprzęt audiowizualny, kserokopiarkę.  
 
Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Beata Kocięda (31 grudnia 2003)
Opublikował: Beata Kocięda (27 maja 2004, 11:15:31)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (23 maja 2019, 14:01:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6015