rejestr

 

 

Przedszkole prowadzi następujące rejestry:

 

 

1. Rejestr Zarządzeń.
2. Rejestr Uchwał.
3. Rejestr faktur.
4. Rejestr umów.
5. Rejestr zamówień.
6. Rejestr zleceń.
7. Rozliczenie gotówki.
8. Rejestr wyjść służbowych.
9. Rejestr zwolnień lekarskich.
10. Rejestr korespondencji.
11. Rejestr biletów.
12. Rejestr znaczków.
13. Rejestr dostawców surowców i artykułów spożywczych.
14. Rejestr wydawanych Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
15. Rejestr Kart Indywidualnych Potrzeb Dziecka wydawanych rodzicom.
16. Rejestr aktów i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
17. Rejestr legitymacji pracowniczych.
18. Rejestr ryzyk.
19. Rejestr odstępstw od norm i procedur.
20. Rejestr skarg i wniosków.
21. Zestawienia godzin nauczycieli.
22. Zestawienia godzin dozorców.
23. Zestawienie premii administracji i obsługi.
24. Sprawozdania o zatrudnieniu.
25. Harmonogram pracy pracowników.
26. Ewidencja czasu pracy pracowników.
27. Lista obecności pracowników przedszkola.

metryczka


Wytworzył: Kocięda Beata (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Beata Kocięda (10 marca 2004, 20:49:25)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Bor (18 marca 2014, 15:09:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6977