Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zawiadomienieo unieważnieniu zapytań ofertowych   Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach programu rządowego [...]

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tymz zakresu robotyki i mikroelektroniki do dnia  [...]

Unieważnienie 2

Zawiadomienieo unieważnieniu zapytania ofertowego   Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach programu rządowego Laboratoria [...]

Unieważnienie

Zawiadomienieo unieważnieniu zapytania ofertowego  Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach programu rządowego Laboratoria [...]

Zapytanie ofertowe 01/1.1/LP/Robotyka/SP6/2021

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowew zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzeniai narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tymz zakresu robotyki i mikroelektroniki do [...]

metryczka