statut

statut

statut

Statut Szkoły można zobaczyć tutaj: [...]

wso

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA    I.                    Co oceniamy? -   oceniamy wiedzę, umiejętności, postawy, [...]

metryczka