rejestry, ewidencje i archiwa

 

Spis ewidencji:

 • Księgi inwentarzowe
 • Księga arkuszy ocen
 • Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
 • Księga  ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Księga zastępstw
 • Druków ścisłego zarachowania (świadectw szkolnych, legitymacji ubezpieczeniowych, KP)
 • Czasu pracy
 • Pracowników i ich akt osobowych
 • Wydawanych kart rowerowych
 • Wydawanych legitymacji szkolnych
 • Wydawanie legitymacji nauczycielskich

 

Spis rejestrów:

 • Zarządzeń Dyrektora
 • Korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Zwolnień lekarskich
 • Wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • Wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Wypadków uczniów
 • Wypadków  pracowników
 • Chorób zawodowych
 • Wydawanych świadectw ukończenia szkoły

Archiwa:

 • Arkusze ocen
 •  Teczki osobowe pracowników
 •  Dzienniki szkolne
 •  Rozliczenia  zaliczek budżetowych
 •  Raporty kasowe Rady Rodziców
 • Księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych

metryczka


Wytworzył: Danuta Brudnicka (11 marca 2004)
Opublikował: Danuta Brudnicka (11 marca 2004, 10:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5426