rejetry, ewidencja i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr dzieci na podstawie kart zgłoszeń
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji , obsługi i nauczycieli
 • Rejestr książeczek zdrowia
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kart wyposażenia pracownika
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja – budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr umów – zlecenia
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr podwyżek płac i nagród
 • Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Oddział Oświaty Urząd Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Urbaniak (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Jadwiga Urbaniak (19 marca 2004, 12:47:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6221