kompetencje

kompetencje

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone  w statucie Miejskiego Przedszkola nr 19 w § 3 ust. 6 Poniżej przedstawiono regulamin Rady Rodziców .         REGULAMIN  RADY [...]

Dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora określone zostały w statucie Miejskiego Przedszkola nr 19 w Płocku w § 3 ust .2,3,4. [...]

Rada Pedagogiczna

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola nr 19 w § 3 ust. 5 Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej       REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO [...]

metryczka