kompetencje

kompetencje

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN  RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 12 W PŁOCKU    I   POSTANOWIENIA OGÓLNE   Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci [...]

Kompetencje organów przedszkola

Dyrektor   Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 12 w § 3 ust. 2,3,4 [...]     Rada Pedagogiczna   Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Statucie [...]

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PŁOCKU   §1. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty jako integralną część Statutu Miejskiego przedszkola nr 12 w [...]

metryczka