Rejestry, ewidencja i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

 

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji , obsługi nauczycieli .
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja  kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja – budżet
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr Umowy – Zlecenia
 • Rejestr Korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów .
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr książeczek inwentarzowych – środków  trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płock
 • Dokumentacja BHP

metryczka


Wytworzył: Strzelczak Elżbieta (17 maja 2000)
Opublikował: Mariola Wątorska (31 marca 2004, 12:59:06)

Ostatnia zmiana: Mariola Wątorska (2 kwietnia 2004, 10:16:15)
Zmieniono: poprawa daty wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5940