rejestry , ewidencja i archiwa

 

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


• Rejestr dzieci na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

• Rejestr akt osobowych pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi

• Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

• Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników

• Ewidencja kartotek żywieniowych

• Ewidencja kart wyposażenia pracowników

• Ewidencja ksiąg rachunkowych

• Ewidencja – budżet

• Ewidencja zbiorów archiwalnych

• Rejestr pieczęci

• Rejestr wypadków

• Rejestr Umowy-Zlecenia

• Rejestr korespondencji

• Rejestr emerytów i rencistów

• Rejestr urlopów

• Rejestr podwyżek i nagród

• Rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych

• Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegaturę w Płocku

• Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka

• Dokumentacja bhp i p.poż


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kamińska (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Iwona Rugieł (15 marca 2004, 13:55:02)

Ostatnia zmiana: Iwona Rugieł (16 marca 2004, 11:26:37)
Zmieniono: zmiana wyglądu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6069