kompetencje

kompetencje

Dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w § 13 [...]

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w § 15.   Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców.       REGULAMIN RADY [...]

Rada Pedagogiczna

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w § 3 ust. 5.Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.   Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  13 /2017 Rady [...]

metryczka