sposób załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów od 8.00 do 15.00.

Odpłatność za przedszkole uiszcza się w formie przelewu na konto przedszkola w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

Rekrutacja dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny prowadzona jest na przełomie marca – kwietnia.  

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, w terminach podanych corocznie, w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny udostępniany jest do wypełnienia, na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl w ramce Placówki oświatowe > Przedszkola >Rekrutacja.  

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta przedszkola dostępna jest w okresie rekrutacji  na stronie naborowej. 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola udostępniane są zgodnie z terminami zamieszczonymi w regulaminie postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do przedszkola:   
- Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
- Upoważnienie

metryczka


Wytworzył: Cak Iwona (19 marca 2004)
Opublikował: Iwona Cak (19 marca 2004, 08:23:49)

Ostatnia zmiana: Patrycja Nowogórska (23 lutego 2024, 08:24:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6590