kompetencje

kompetencje

RADA RODZICOW

      Regulamin działalności Rady Rodziców (Komitet Rodzicielski)       1.  Współpraca z dyrektorem i pracownikami przedszkola, Radą Pedagogiczna, wcelu stwarzania właściwych warunków do [...]

RADA PEDAGOGICZNA

   REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w [...]

metryczka