Rejestry, ewidencje i archiwa


Żłobek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 
 1. Rejestr dzieci na podstawie kart zgłoszeń dziecka do żłobka 
 2. Lista obecności dzieci 
 3. Ewidencja odpłatności za żłobek 
 4. Dokumentacja żywienia dzieci 
 5. Raporty pielęgniarskie 
 6. Regulaminy ŻM1 
 7. Akta osobowe pracowników 
 8. Ewidencji czasu pracy 
 9. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych 
 10. Dokumentacja BHP , PPOŻ i przeglądów technicznych 
 11. Kserokopie  faktur żłobka 
 12. Dokumentacja statystyczna 
 13. Dokumentacja archiwalna 
 14. Rejestr zwolnień lekarskich 
 15. Rejestr korespondencji 
 16. Rejestr emerytów i rencistów 
 17. Rejestr urlopów pracowników 
 18. Dokumentacja płacowa pracowników 
 19. Dokumentacja socjalna 
 20. Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych 
 21. Rejestr pieczątek 
 22. Rejestr umów  
 23. Dokumentacja RODO 
 24. Dokumentacja wymagana przez PSSE 
 25. Dokumentacja wymagana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
 26. Dokumentacja wymagana przez Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

metryczka


Wytworzył: Jamrowska Danuta (1 września 2003)
Opublikował: Jolanta Bachman (12 marca 2004, 08:46:25)

Ostatnia zmiana: Emilia Jankowska (6 marca 2023, 13:45:45)
Zmieniono: rejestry i ewidencja Żłobka nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7012