kompetencje

kompetencje

Dyrektor

  Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 14 w § 3 ust. 2, 3, 4. [...]

Rada Rodziców

  Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 14 w §3 ust. 6. Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców. REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 W [...]

Rada Pedagogiczna

  Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 14 w § 3 ust. 5. Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJMIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 [...]

metryczka