rejestry

Żłobek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr kart zgłoszeń dzieci do żłobka
2. Lista obecności dzieci
3. Ewidencja płatności za żłobek
4. Dokumentacja żywienia dzieci
5. Raporty obserwacji dzieci
6. Raporty pielęgniarskie
7. Regulaminy ŻM 4
8. Akta osobowe pracowników
9. Ewidencja czasu pracy
10. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
11. Dokumentacja BHP, PPOŻ i przeglądów technicznych
12. Ewidencja kserokopii faktur żłobka
13. Dokumentacja statystyczna
14. Dokumentacja archiwalna
15. Rejestr zwolnień lekarskich
16. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
17. Rejestr emerytów i rencistów
18. Rejestr urlopów pracowników
19. Dokumentacja płacowa pracowników
20. Dokumentacja socjalna
21. Księgi inwentarzowe
22. Rejestr pieczątek
23. Rejestr umów
24. Dokumentacja RODO
25. Książka obiektu budowlanego
26. Rejestr kontroli zewnętrznych
27. Dokumentacja wymagana przez PSSE
28. Dokumentacja wymagana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
29. Dokumentacja wymagana przez Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku

metryczka


Wytworzył: kierownik (1 lutego 2003)
Opublikował: Joanna Pruchno (14 marca 2004, 10:55:35)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (2 kwietnia 2020, 13:29:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8527