rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
Ewidencja kartotek żywieniowych
Ewidencja kart wyposażenia pracowników
Ewidencja ksiąg rachunkowych
Ewidencja - budżet
Ewidencja zbiorów archiwalnych
Rejestr pieczęci
Rejestr wypadków
Rejestr Umowy - Zlecenia
Rejestr Korespondencji
Rejestr emerytów
Rejestr urlopów
Rejestr podwyżek i nagród
Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych
Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
Dokumentacja wymagana przez Wydział Edukacji i Kultury Urząd Miasta Płocka
Dokumentacja BHP  

metryczka


Wytworzył: Anna Cichocka (9 marca 2004)
Opublikował: Anna Cichocka (9 marca 2004, 14:45:20)

Ostatnia zmiana: Anna Cichocka (21 lutego 2012, 10:58:47)
Zmieniono: zmiany dotyczące nazwy organu prowadzącego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5700