Rejestry, ewidencje i archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

-          akt osobowych pracowników

-          emerytów i rencistów

-          urlopów i zwolnień lekarskich

-          podwyżek i nagród

-          książeczek zdrowia i badań okresowych

-          czasu pracy

-          dokumentacji dot. awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli

-          dokumentacji dot. funduszu socjalnego

-          wydanych zaświadczeń

-          sprawozdań GUS-u i innych

-          dokumentacji bhp

-          wyjść służbowych

-          wypadków uczniów i pracowników

-          chorób zawodowych

-          rekrutacji dzieci do szkoły

-          teczki z dokumentami uczniów

-          ewidencji i ruchu uczniów

-          pieczęci

-          korespondencji

-          wycieczek szkolnych

-          druków ścisłego zarachowania

-          ubezpieczenia uczniów

-          programów nauczania

-          sprawdzianów OKE

-          dokumentacji nadzoru pedagogicznego

-          dokumentacji budżetowej

-          ksiąg inwentarzowych

 

Archiwa

 

-          teki osobowe pracowników

-          dokumentacja finansowa

-          arkusze ocen

-          dzienniki szkolne

-          protokoły egzaminów dojrzałości

-          protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej

-          protokoły z posiedzenia Rady Rodzicow

 

metryczka


Wytworzył: Roman Balcerski (26 września 2002)
Opublikował: Krystyna Giergielewicz (6 maja 2004, 10:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6350