Rejestry,ewidencje,archiwa

Rejestry , ewidencje , archiwa

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje :

 

·         Akta osobowe pracowników

·         Rejestr emerytów i rencistów

·         Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich

·         Ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia i badań okresowych

·         Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

·         Ewidencja podwyżek , nagród i premii

·         Ewidencja kart wyposażenia pracowników

·         Księgi protokołów Rady Pedagogicznej

·         Arkusze ocen

·         Księga uczniów

·         Księga ewidencji dzieci

·         Dzienniki lekcyjne

·         Ruch uczniów ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

·         Rejestr wypadków

·         Dokumentacja wycieczek szkolnych

·         Księga zastępstw

·         Księga korespondencji

·         Księgi inwentarzowe

·         Dokumentacja dotycząca funduszu socjalnego

·         Rejestr świadectw ukończenia szkoły

·         Księga druków ścisłego zarachowania

·         Dokumentacja dotycząca awansu i doskonalenia nauczycieli

·         Dokumentacja budżetowa

·         Sprawdziany i wyniki OKE

·         Dokumentacja sprawozdań GUS i innych.

  

 

Archiwa :

 

·         Arkusze ocen

·         Akta osobowe byłych pracowników

·         Dzienniki szkolne

·         Księgi protokołów Rady Pedagogicznej

·         Dokumentacja finansowa.

 

 

metryczka


Wytworzył: Janina Goczyńska (5 maja 2004)
Opublikował: Maria Straszyńska (6 maja 2004, 14:11:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6385