Rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

·       Rejestr dzieci na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

·       Rejestr akt osobowych pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi

·       Rejestr dzieci niepełnosprawnych na podstawie Karty Zgłoszenia i Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

·       Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

·       Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników

·       Ewidencja kartotek żywieniowych

·       Ewidencja kart wyposażenia pracowników

·       Ewidencja – budżet

·       Rejestr pieczęci

·       Rejestr wypadków

·       Rejestr emerytów i rencistów

·       Rejestr urlopów

·       Rejestr podwyżek i nagród

·       Rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych

·       Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegaturę w Płocku

·       Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka

·       Dokumentacja bhp i p.poż

 

metryczka


Wytworzył: Beata Poprawa (30 czerwca 2000)
Opublikował: Beata Poprawa (9 kwietnia 2004, 12:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5476