rejestry, ewidencje i archiwa

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

 • akta osobowe pracowników
 • rejestr emerytów i rencistów
 • rejestr urlopów i zwolnień lekarskich
 • ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia i  badań okresowych
 • rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • ewidencja podwyżek, nagród, premii
 • ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • arkusze ocen
 • księga uczniów
 • księga ewidencji dzieci
 • dzienniki lekcyjne
 • rejestr naboru dzieci do szkoły
 • ruch uczniów
 • ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 • ewidencja kart rowerowych
 • rejestr  wypadków
 • rejest wydanych zaświadczeń
 • księga zastępstw
 • księga korespondencji
 • dokumentacja dotycząca awansu i doskonalenia nauczycieli
 • księgi inwentarzowe
 • dokumentacja dotycząca funduszu sojalnego
 • rejestr wycieczek szkolnych
 • rejestr świadectw ukończenia szkoły
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr sprawozdań GUS i innych
 • dokumentacja bhp
 • dokumentacja budżetowa
 • sprawdziany  i wyniki OKE
 • rejestr pieczęci

 

  Archiwa:

 • arkusze ocen
 • akta osobowe byłych pracowników
 • dzienniki szkolne
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • dokumentacja finansowa

metryczka


Wytworzył: Beata Iwińska (6 kwietnia 2004)
Opublikował: Beata Iwińska-Samelska (6 kwietnia 2004, 14:56:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5329