Rejestry, ewidencja i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

 

 

Spis ewidencji i rejestrów:

 • księga arkuszy ocen
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • księga ewidencji dzieci
 • księga uczniów
 • księga zastępstw
 • księga korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • wydawanych świadectw ukończenia szkoły
 • wydawanych legitymacji szkolnych
 • wydawanych kart rowerowych
 • pieczęci
 • druków ścisłego zarachowania
 • wypadków uczniowskich
 • wypadków pracowników
 • rejestr akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
 • urlopów
 • zwolnień lekarskich
 • ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • księgi inwentarzowe

 

 

Archiwa:

 • arkusze ocen
 • dzienniki szkolne
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • akta osobowe byłych pracowników
 • dokumentacja Rady Rodziców
 • kartoteki i raporty żywieniowe

 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Żuchewicz (9 kwietnia 2004)
Opublikował: Joanna Sułkowska (9 kwietnia 2004, 12:44:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6667