kompetencje

kompetencje

Dyrektor

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola nr 8 w § 3 ust. 2, 3, 4. [...]

Rada Rodziców

  REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 15 w Plocku § 1. Regulamin niniejszy okresla organizacje i dzialalnosc Rady Rodziców w Miejskim Przedszkolu nr 15 na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie [...]

Rada Pedagogiczna

  REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 w PLOCKU § 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie jako integralna czesc Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 15. § 2. Rada Pedagogiczna [...]

metryczka