Bilans Powierzchni


Powierzchnia terenu         22202 m2

Powierzchnia zabudowy   3861 m2
   w tym budynek szkoły   3553 m2
             garaż+ p. techniczne     308 m2

Tereny zewnętrzne wygrodzone 
i przeznaczone dla dzieci   2437 m2
    w tym patio       867 m2
              boisko z bieżnią     1226 m2

Powierzchnia komunikacji     5232 m2
    w tym drogi wew. i parkingi   3548 m2
      chodniki     1684 m2

Zieleń   10421 m2


Szkoła dysponuje:
  Salami lekcyjnymi
  Salą komputerową
  Salą gimnastyczną
  Salą do Integracji Sensorycznej
  Salą do Tomatisa i Biofeedbacku
  Gabinetami logopedycznymi
  Gabinetem Psychologa
  Gabinetem Pielęgniarskim
  Salami do zajęć rewalidacyjnych
  
 
Placówka wyposażona jest w: 
  pomoce dydaktyczne do realizacji indywidualnych programów nauczania
  sprzęt do zajęć rehabilitacji ruchowej
  sprzęt do zajęć integracji sensorycznej
  programy edukacyjne multimedialne
  książki i czasopisma dla dzieci
  pomoce metodyczne
 

W szkole są 2 busy, które służą do dowozu uczniów.

Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Brian Rosa (18 stycznia 2019)
Opublikował: Brian Rosa (18 stycznia 2019, 14:05:50)

Ostatnia zmiana: Jolanta Filant (14 stycznia 2020, 14:35:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3076