rejestry, ewidencja i archiwa

rejestry, ewidencja i archiwa

Archiwum

W archiwum Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2  znajdują się: teczki osobowe pracowników dokumentacja finansowa dokumentacja środków specjalnych księgi protokółów z posiedzeń Rady Pedagogicznej dokumentacja [...]

Rejestr i ewidencja

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2  zajmuje się prowadzeniem: akt osobowych pracowników rejestru emerytów i rencistów ruchu pracowników ( umowy,świadectwa pracy, przeniesienia) rejestru urlopów i zwolnień  [...]

metryczka