kompetecje

kompetecje

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej  zostały  określone  w statucie  Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w § 13 ust.2-6, 11   [...]

Dyrektor

Kompetencje i zadania  dyrektora zostały  określone  w  statucie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w §  12 ust.3,4   [...]

metryczka