Struktura organizacyjna

 


 

DYREKTOR

 

pracownicy merytoryczni       pracownicy administracji             pracownicy obsługi

(Rada Pedagogiczna)             - samodzielny referent                 -  sprzątaczka

- pedagodzy                          - starszy referent                         - robotnik fizyczny

- psycholodzy                         - lekarz

- logopedzi    Pracą Poradni kieruje dyrektor.

    Organem stanowiącym jest Rada Pedagogiczna Poradni uprawniona do podejmowania uchwał i opiniowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem Rady Pedagogicznej Poradni.

    W Poradni funkcjonują Zespoły Orzekające powoływane Zarządzeniami dyrektora zgodnie z zasadami określonymi w statucie placówki.

metryczka


Wytworzył: Bożena Zimna (18 października 2003)
Opublikował: Monika Piórkowska (19 marca 2004, 10:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6973