rejestr, ewidencje i archiwa

 

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

·       Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola

·         Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli

·         Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

·         Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników

·         Ewidencja kartotek żywieniowych

·         Ewidencja kart wyposażenia pracowników

·         Ewidencja ksiąg rachunkowych

·         Ewidencja - budżet

·         Ewidencja zbiorów archiwalnych

·         Rejestr pieczęci

·         Rejestr wypadków

·         Rejestr Umowy - Zlecenia

·         Rejestr Korespondencji

·         Rejestr emerytów i rencistów

·         Rejestr urlopów

·         Rejestr podwyżek i nagród

·         Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych

·         Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku

·         Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka

·         Dokumentacja BHP  

metryczka


Wytworzył: administrator (15 kwietnia 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (15 kwietnia 2004, 16:37:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5991