prowadzone sprawy

prowadzone sprawy

sposób załatwiania spraw

  Dyrektor przyjmuje interesantów od 8.00 do 15.00. Rekrutacja dzieci prowadzona jest na przełomie kwietnia – maja. Od 1 kwietnia wydawane są karty zgłoszenia dzieci do przedszkola, które trzeba zwrócić wypełnione do 30 [...]

Prowadzone sprawy

      Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do przedszkola:   Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (35kB)   Upoważnienie (26kB) [...]

metryczka