statut

statut

Uchwała 2

Uchwała Nr 1/2000 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku z dnia 30. 08. 2000.     na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. / tekst jednolity  Dz. U. Nr 77, poz. 329 z [...]

Uchwała 1

Uchwała Nr 1/2001 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku z dnia 26.06.2001   Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów [...]

Aneks 2

związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 10, poz. 96/ wprowadza [...]

Aneks 1

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół. /Dz. U. Nr 61, poz 624/ wprowadza się [...]

Statut - treść

STATUT  MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 15  W PŁOCKU   Opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 1992 roku w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego (Dz.Urz. MEN [...]

metryczka