rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr dzieci do klas I na podstawie wyciągów  z Biura Ewidencji Ludności oraz przybyłych dzieci na podstawie Kart Przekazania
 • Rejestr dzieci niepełnosprawnych na podstawie Karty Zgłoszenia i Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Rejestr akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr umowy - zlecenia
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr książek inwentarzowych - środków trwałych
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja - budżetu
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Płocka
 • Dokumentacja BHP

 

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Woźniak (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Aleksandra Kamińska (29 kwietnia 2004, 13:26:16)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Kamińska (29 kwietnia 2004, 13:56:44)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5123