rejestry, ewidencja i archiwa

 

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola

 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli

 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników

 • Ewidencja kartotek żywieniowych

 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników

 • Ewidencja ksiąg rachunkowych

 • Ewidencja – budżet

 • Ewidencja zbiorów archiwalnych

 • Rejestr pieczęci

 • Rejestr wypadków

 • Rejestr Umowy-Zlecenia

 • Rejestr korespondencji

 • Rejestr emerytów i rencistów

 • Rejestr urlopów

 • Rejestr podwyżek i nagród

 • Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych

 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku

 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka

 • Dokumentacja BHP


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Wiśniewska (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Agnieszka Gralewska (18 marca 2004, 12:44:25)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Gralewska (18 marca 2004, 12:50:02)
Zmieniono: zmiana formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4940