Spis ewidencji i rejestrów

·         księgi inwentarzowe,
·         księga arkuszy ocen,
·         księga protokołów Rady Pedagogicznej,
·         księga ewidencji dzieci,
·         księga uczniów,
·         korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
·         zwolnień lekarskich,
·         wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych,
·         zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień n-la kontraktowego,
·         wypadków uczniów,
·         wypadków pracowników,
·         wydawanych świadectw ukończenia szkoły,
·         pracowników i ich akt osobowych,
·         wydawanych kart rowerowych,
·         wydawanych legitymacji szkolnych,
·         wydawanych legitymacji nauczycielskich,
·         pieczęci,
·         druków ścisłego zarachowania,
·         umów,
·         zleceń,
·         zamówień,
·         upoważnień,
·         zarządzeń dyrektora
·         decyzji dyrektora
·         uchwał Rady Pedagogicznej
 
 
Archiwa:
·         arkusze ocen,
·         arkusze organizacji roku szkolnego,
·         akta osobowe byłych pracowników,
·         dzienniki szkolne,
·         rozliczenia zaliczek budżetowych,
·         dokumentacja - środki specjalne,
·         kartoteki i raporty żywieniowe,
·         dokumentacja Komitetu Rodzicielskiego,
·         księgi protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.

metryczka


Wytworzył: Bożena Rulak (18 lutego 2008)
Opublikował: Przemysław Marciniak (18 lutego 2008, 16:21:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9765