Rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

¨       Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.

¨       Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.

¨       Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia.

¨       Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników.

¨       Ewidencja kartotek żywieniowych.

¨       Ewidencja kart wyposażenia pracowników.

¨       Ewidencja ksiąg rachunkowych.

¨       Ewidencja – budżet.

¨       Rejestr pieczęci.

¨       Rejestr wypadków.

¨       Rejestr Korespondencji.

¨       Rejestr emerytów.

¨       Rejestr urlopów.

¨       Rejestr podwyżek i nagród.

¨       Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych.

¨       Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku.

¨       Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka.

¨       Dokumentacja BHP.

 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (18 marca 2004)
Opublikował: Małgorzata Kubkowska (18 marca 2004, 10:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5687