Prowadzone sprawy

Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach: od 8.00 do 15.00.

Rekrutacja dzieci prowadzona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów.

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne do pobrania na stronie https://przedszkola-plock.nabory.pl/ w zakładce "dokumenty do pobrania".

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola" będzie dostępny do wypełnienia, na stronie naborowej. Rodzice mają możliwość wyboru kilku przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.
Dodatkowe informacje o każdym z przedszkoli prowadzonych przez miasto Płock dostępne są na stronie ppo.zjoplock.pl w ramce Placówki oświatowe > Przedszkola.

metryczka


Wytworzył: redaktor (18 marca 2004)
Opublikował: Małgorzata Kubkowska (18 marca 2004, 11:16:17)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Fortas (2 marca 2023, 09:40:53)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5951