Rejestry, księgi, dokumentacja

 

 

Rejestry:

       akta osobowe nauczycieli, pracowników, administracji i obsługi

       rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa, duplikaty świadectw)

       rejestr zwolnień lekarskich

       rejestr urlopów

       rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

       rejestr wydawanych zaświadczeń

       rejestr uczniów podlegających obowiązkowi służby wojskowej

       rejestr wydawanych biletów komunikacji miejskiej

 

Księgi:

       księgi protokołów  posiedzeń Rady Pedagogicznej

       ewidencji dzieci z  rejonu Gimnazjum Nr 1

       księga uczniów Gimnazjum

       księga uczniów Liceum Ogólnokształcącego

       księga absolwentów Gimnazjum

       księga absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

       księga inwentarzowa

       księga korespondencji

 

Dokumentacja:

       wymagana przez Kuratorium Oświaty

       wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta

       wymagana przez GUS

       arkusze ocen uczniów

       protokoły egzaminów dojrzałości

       dotycząca funduszu socjalnego pracowników Zespołu Szkół

       dotycząca ubezpieczenia uczniów

       dotycząca nadzoru pedagogicznego

       dotycząca budżetu Zespołu Szkół

       dotycząca zamówień publicznych

       dotycząca działalności Rady Rodziców

 

metryczka


Wytworzył: Administrator (28 kwietnia 2004)
Opublikował: Danuta Matuszewska (6 maja 2004, 08:01:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7176