rejestry, ewidencja i archiwa


Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola

 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli

 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników

 • Ewidencja kartotek żywieniowych

 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników

 • Ewidencja ksiąg rachunkowych

 • Ewidencja - budżet

 • Ewidencja zbiorów archiwalnych

 • Rejestr pieczęci

 • Rejestr wypadków

 • Rejestr Umowy - Zlecenia

 • Rejestr Korespondencji

 • Rejestr emerytów i rencistów

 • Rejestr urlopów

 • Rejestr podwyżek i nagród

 • Rejestr książek inwentarzowych – środków trwałych

 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku

 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka

 • Dokumentacja BHP



metryczka


Wytworzył: Agata Matuszewska (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Teresa Sidorowicz (13 marca 2004, 21:23:05)

Ostatnia zmiana: Teresa Sidorowicz (16 marca 2004, 21:53:50)
Zmieniono: wprowadzanie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4816