rejestry, ewidencja i archiwa

Przedszkole prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

• Rejestr dzieci na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

• Rejestr akt osobowych pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi

• Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

• Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników

• Ewidencja kartotek żywieniowych

• Ewidencja kart wyposażenia pracowników

• Ewidencja ksiąg rachunkowych

• Ewidencja – budżet

• Ewidencja zbiorów archiwalnych

• Rejestr pieczęci

• Rejestr wypadków

• Rejestr Umowy-Zlecenia

• Rejestr korespondencji

• Rejestr emerytów i rencistów

• Rejestr urlopów

• Rejestr podwyżek i nagród

• Rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych

• Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegaturę w Płocku

• Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
   Płocka

• Dokumentacja bhp i p.poż

metryczka


Wytworzył: Sławomira Lewadowska (31 sierpnia 2003)
Opublikował: Teresa Pieńkos (16 marca 2004, 09:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6400