kompetencje

kompetencje

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w Statucie Miejskiego Przedszkola nr 8 w § 3 ust 6. Poniżej przedstawiono regulamin Rady [...]

Dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola nr 8 w § 3 ust. 2, 3, 4.   [...]

Rada Pedagogiczna

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola nr 8 w § 3 ust.5. Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.     REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA [...]

metryczka