Poosiadane ewidencje

 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

·         akt osobowych pracowników

·         emerytów i rencistów 

·         urlopów i zwolnień lekarskich

·         podwyżek i nagród

·         książeczek zdrowia i badań okresowych 

·         czasu pracy

·         dokumentacji dot. awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli

·         dokumentacji dot. funduszu socjalnego

·         wydanych zaświadczeń

·         sprawozdań GUS i innych

·         dokumentacji  bhp

·         wyjść służbowych

·         wypadków uczniów i pracowników

·         chorób zawodowych

·         naboru dzieci do szkoły

·         ewidencji i ruchu uczniów

·         pieczęci

·         korespondencji

·         wycieczek szkolnych

·         druków ścisłego zarachowania

·         ubezpieczenia uczniów i nauczycieli

·         programów nauczania

·         sprawdzianów OKE

·         dokumentacji nadzoru pedagogicznego

·         dokumentacji budżetowej

·         ksiąg inwentarzowych 

Archiwa:

·         teczki osobowe pracowników

·         dokumentacja finansowa

·         arkusze ocen

·         dzienniki szkolne

·         księgi protokółów z posiedzeń Rady Pedagogicznej

metryczka


Wytworzył: Siemiński Bogdan (10 marca 2004)
Opublikował: Bogdan Siemiński (19 marca 2004, 14:24:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5666