rejestry, ewidencje i archiwa

Gimnazjum prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr uczniów do klas I Szkoły Podstawowej
 • Rejestr uczniów Szkoły Podstawowej
 • Rejestr dzieci niepełnosprawnych
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji i obsługi
 • Rejestr akt osobowych nauczycieli
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Ewidencja - budżet
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Dokumentacja BHP
 • Rejestr książek inwentarzowych - środków trwałych
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Płocka

metryczka


Wytworzył: Grażyna Rutkowska (17 marca 2004)
Opublikował: Beata Radaszkiewicz (17 marca 2004, 13:04:09)

Ostatnia zmiana: Beata Radaszkiewicz (14 marca 2019, 09:42:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6008