majątek

Stan majątkowy

Szkoła Podstawowa posiada:

  · Budynek o powierzchni 2325,4 m 2
  · Działkę o powierzchni   3512 m 2
  . Działkę o powierzchni 1399 m 2

Dysponuje:

 •        13 pracowniami dydaktycznymi  wyposażonymi w sprzęt audiowizualny
 •        2 pracowniami komputerowymi
 •        3 salami do nauki w grupach
 •        Salą gimnastyczną
 •        Biblioteką z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji                        Multimedialnej
 •        Świetlicą
 •        Pokojem dla nauczycieli
 •        Gabinetami:
 •     - pielęgniarki
 •     - pedagoga
 •     - psychologa
 •        Radiowęzłem
 •        Sklepikiem szkolnym z barkiem
 •        Szatnią ogólną i szatniami wychowania fizycznego
 •        Pomieszczeniami socjalnymi
 •        Pomieszczeniami biurowymi          


Placówka dysponuje sprzętem komputerowym, stałym dostępem do internetu, specjalistyczną  prasą dla nauczycieli i młodzieży, programami edukacyjnymi. 

Stan aktywów na koniec roku obrotowego znajduje się w załączniku nr 9 do informacji dodatkowej

metryczka


Wytworzył: Beata Radaszkiewicz (19 marca 2004)
Opublikował: Beata Radaszkiewicz (18 marca 2004, 12:13:51)

Ostatnia zmiana: Beata Radaszkiewicz (22 listopada 2019, 10:19:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5809