kompetencje

kompetencje

Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 37 w § 3 ust. 6. Poniżej dodatkowo przedstawiono regulamin Rady Rodziców. [...]

Rada Pedagogiczna

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 37 w § 3 ust. 5. Poniżej przedstawiony jest regulamin Rady Pedagogicznej.   REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W [...]

dyrektor

Kompetencje i zadania dyrektora zostały określone w statucie Miejskiego Przedszkola Nr 37 w § 3 ust. 2, 3, 4. [...]

metryczka