prowadzone sprawy

prowadzone sprawy

sposób załatwiania spraw

Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku przy ul. Piasta Kołodzieja 7 udziela sekretariat szkoły w godz. 730 - 1530 Tel. (024) 264 31 21 Zainteresowani mogą także [...]

metryczka